Harali okstega puud

Näitus "Harali okstega puud" DSC_81791. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Hara­li oks­te­ga puud”.

Puu on suur taim, mil­lel on juu­red, tüvi, oksad ja lehed või okkad. Puu hingab ise ja või­mal­dab meil hin­ga­ta. Ta võib ela­da sajan­deid ning pak­ku­da mei­le var­ju ja silmailu.
Sil­mailu paku­vad ka pil­did, mil­lel Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­lased kuju­ta­sid puid. Lap­si juhen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.