Ratsutamine

Raamatuväljapanek "Ratsutamine"Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rat­su­ta­mine”1.–17. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Rat­su­ta­mi­ne”.

Lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud 3. raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek rää­gib rat­su­ta­mise kasu­lik­ku­sest nii füü­si­se­le kui meele­le, ini­m­ese ja hobu­se vahe­li­sest side­mest ning aitab lei­da lähi­maid rat­sa­talusid, kus saab sel­le tore­da har­ras­tu­se­ga tegelda.