Hoidistamine — suvine rõõm

1. augus­tist 11. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Hoi­dis­ta­mi­ne — suvi­ne rõõm”

Väl­ja­pa­nek aitab pere­nai­sel lei­da endale sobiv hoi­dis­ta­mise viis. Pea­le moo­si­de on väga­gi popu­laar­sed soo­la­se toi­du kõr­va­le paku­ta­vad sala­tid ning kast­med. Iga hoi­dis­ta­ja ju teab, et on n‑ö argi­päe­va­moos ning pidu­päe­va­moos. Ja kind­las­ti tasub teha paar pur­ki ka kin­ki­miseks ning pan­na kauni kuju­ga purkidesse.