Aprillikuus Saksi raamatukogus

1. april­lil kell 18.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus “Nal­ju ees­ti nal­ja­raa­ma­tu­test”.
Tähis­ta­me nal­ja­päe­va ja ka rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va, mil­le motoks on “Igal rah­val oma lood”.

Tei­si­päe­va­ne loovusring
1. aprill — ees­ti rah­va naljad.
15. aprill — kevad­pü­ha­de kaar­ti­de val­mis­ta­mi­ne, muna­de kasu­ta­mi­ne mit­mel viisil.

14. april­lil 14.30-16.00 raa­ma­tu­ko­gu­tund Vaha­kul­mu las­te­aias “Meis­ter­da­mist ja män­ge kevad­pü­ha­deks raa­ma­tu­te kau­du”.
14. april­lil Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud 10–14 ja 16.30-18.00.