Lääne-Viru kirjanikud Eduard Bornhöhe ja Eduard Vilde

3.–31. märt­si­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Lää­ne-Viru kir­ja­ni­kud Eduard Born­hö­he ja Eduard Vil­de.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek kahe viru­la­se, kahe ees­ti tun­tu­ma kir­ja­ni­ku, tädi­poe­ga­de Eduard Born­hö­he (Brum­berg) ja Eduard Vil­de loomingust.