Meenutades Raimond Kaugverit

12. märt­sil kell 13.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus Mee­nu­ta­des Rai­mond Kaug­ve­rit.

Rai­mond Kaug­ve­ri sün­ni­aas­ta­päev oli 25. veebruaril. Meie oma aru­telu­tun­nil mee­nu­ta­me kir­ja­nik­ku ja tema loomingut.