Nukitsatunnid Jäneda kooli algklassidega

10.–14. veebruari­ni toi­mu­vad Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Nukit­sa­tun­nid Jäne­da koo­li alg­klas­si­de­ga.

Tule­ta­me meel­de Nukit­sa kon­kur­si algus­ae­gu ja eel­mi­si auhin­na­tud raa­ma­tu­id. Vaa­ta­me ja tut­vu­me täna­vu­se väl­ja­pa­ne­ku­ga ning vali­me nen­de hul­gast oma lemmikud.