Wimbergi vimkad

20. jaa­nua­rist 7. veebruari­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Wim­ber­gi vim­kad, Jaak Urme­ti 35. sünnipäevaks.