Jõulud tulnud ju!

16. det­semb­rist 6. jaa­nua­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Jõu­lud tul­nud ju!

Väl­ja­pa­nek jõu­lu­tee­malis­test raa­ma­tu­test — jõu­lusal­mid, kin­gi­tus­te val­mis­ta­mi­ne, jõu­lu­road, jõu­lu­ju­tud, jõu­lu­kau­nis­tused jm.