Jõuluhommikud Jäneda kooli õpilastega

Det­semb­ris Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus jõu­lu­hom­mi­kud Jäne­da koo­li õpilastega

  • 2. ja 4. klass — lõpe­ta­me Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta lõbu­sa päran­di­vik­to­rii­ni­ga ja saa­da­me head jõu­lu­soo­vid teele
  • 3. klass — män­gi­me vana-aja män­ge ning loe­me uusi jõu­lu­jut­te ja ‑luu­le­tusi
  • 9. klass — tähis­ta­me Lydia Koi­du­la 170. juubelit