Ilmar Talve 95

28. oktoob­rist 29. novemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Ilmar Tal­ve 95.

Näi­tus meie kan­di tuntui­ma kir­ja­ni­ku ja etno­loo­gi Ilmar Tal­ve loo­min­gust ja foto­dest. Näi­tu­sel on ka mõningaid raa­ma­tu­id kir­ja­ni­ku isik­li­kust raa­ma­tu­ko­gust, mil­le tütar Anna Tal­ve Grins Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu­le kinkis.

Parim olu­kir­jel­dus EW 1920–1930ndate aas­ta­te Tapast ja sel­le ümb­ru­sest on Ilmar Tal­ve raa­ma­tus “Kevad Eestis”.