Tallinn on äge linn

02.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Tal­linn on äge linn.

Nii arvab koter­mann Juko Jaan Tang­soo raa­ma­tus „Koter­mann Juko ime­li­ne reis läbi Ees­ti­maa“. See on kogu­nis­ti nii vägev linn, et Tal­lin­nast on kir­ju­ta­nud mit­med las­te­kir­ja­ni­kud. Nal­ja­til­gad ja armas hunt sat­tu­vad lau­lu­peole, Mus­ta­mäel mur­tak­se sus­se, kunst­nik Kuk­kel tut­vub kum­mi­tu­se­ga Vana­lin­nas, Kee­ru­tä­di kee­ru­tab Pel­gu­lin­nas ja Pil­le-Rii­ni raha­kas­sa kaa­nel ilut­seb Pika Her­man­ni tor­ni pilt.
Lisaks võib luge­da kir­ja­nik Ellen Niidu lap­se­põl­ve­mä­les­tusi Tallinnast.