Kohtumine Alar Krautmaniga

Kohtumine Alar Krautmaniga - plakat10. oktoob­ril kell 17 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Alar Kraut­maniga.

Jäne­dalt pärit päri­mus­me­dit­sii­ni uuri­ja ning Kraut­ma­ni Mas­saa­ži- ja Ter­vi­sea­ka­dee­mia loo­ja ja eest­ve­da­ja Alar Kraut­man jagab oma tead­mi­si esi­va­ne­ma­te ravikunstist.