Luule Nurga rahvusliku käsitöö näitus

Luule Nurga isikunäitus - plakat10. sep­temb­rist — 31. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Luu­le Nur­ga rah­vus­li­ku käsi­töö näi­tus. Näi­tu­se tut­vus­tus 21. sep­temb­ril kell 12.00. Luu­le Nur­ga on tun­tud ja tun­nus­ta­tud käsi­töö­meis­ter ning ‑õpe­ta­ja. Prae­gu tegut­seb ta armas­ta­tud alal MTÜ‑s Loo­me­töö. Õppi­des ja õpe­ta­des on läbi aas­ta­te val­mi­nud ka tema enda rah­va­rõi­vas­te komp­lek­tid ning nen­de juur­de kuu­lu­vad kau­nid lisandid.