Kuldse sulega Ellen Niit

1. kuni 31. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Kuld­se sule­ga Ellen Niit.

13. juu­lil tähis­tas 85. sün­ni­päe­va Ellen Niit, kel­le lau­le ja lugusid on loe­tud läbi mit­me inim­põl­ve, ikka ja jäl­le, nii kodus kui koolis.