Pärandilaegas — Jäneda

22. mail Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Päran­di­lae­gas – Jäneda.

Tra­dit­sioo­ni­li­ne 9. klas­si lõpu­üri­tus Jäne­da Koo­li õpi­las­te­ga. Rää­gi­me Jäne­da mine­vi­kust, ole­vi­kust ja tule­vi­kust käies läbi los­si keld­rist pööninguni.