Valdo Pant — aastaid hiljem

22.03.2013–27.04.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Val­do Pant — aas­ta­id hil­jem.

Näi­tus Val­do Pan­di elust ja tööst.

Näi­tus on üle­val 27. aprillini.