Kevadele vastu

18.03.2013–20.04.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Keva­de­le vas­tu.

Kes meist ei oota keva­det. On ju kevad just kui uus algus kui kõik hak­kab uues­ti ela­ma, lin­nud lau­la­vad ja puh­ke­vad pun­gad. Raa­ma­tu­näi­tus annab pisut keva­de­tun­net pil­di ja raa­ma­tu kaudu.

Näi­tus on üle­val 20. aprillini.