5. aprill — kohtumine Sulev Olliga

Sulev Oll
Sulev Oll

Aja­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Sulev Oll koh­tub kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­tal Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Tapa Güm­naa­siu­mi 3.–4. klas­si­de õpi­las­te­ga. Koh­tu­mis­te kel­laajad on 10.50–11.30 ja 11.50–12.30.

Sulev Oll on võt­nud süda­me­as­jaks meie rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vad ja vana­sõ­nad luu­le­tus­teks kir­ju­ta­da ja neid mei­le sel moel meel­de tule­ta­da. Temalt on ilmu­nud raa­ma­tud „Hea tuju kuju“, „Vana sõna val­la­tu­sed“ ja „Päe­vad käivad päripäeva“.