Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Täna­sest (06.02.2013) on või­ma­lik ka Leht­se raa­ma­tu­ko­gus teha arvu­tist vär­vili­si väl­ja­prin­te ning koo­piaid. Trük­ki­da on või­ma­lik kuni A4-for­maa­dis dokumente.

Tee­nust osu­ta­tak­se keh­ti­va hin­na­kir­ja alu­sel — 0,45 € / lehe­külg.