Sügisesed värvid lõngades

19. oktoob­ril kell 18.00 õpi­me Sak­si raa­ma­tu­ko­gus TÕNi näda­la raa­mes Anne Raa­va juhen­da­misel lõn­gu vär­vi­ma eri­ne­va­te aed- ja juurviljadega.