Hoolas perenaine mõtleb talvele

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mil­les rik­ka­li­kult ret­sep­te hoi­dis­te tege­miseks. Ise teh­tud on ikka kõi­ge parem. Mis muud kui kõik moosima.

(3. sep­temb­rist 12. oktoob­ri­ni Leht­se raamatukogus)