14. veebruarist 28. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Vera Pav­lo­va illust­rat­sioo­nid näi­tu­sel “Ing­li­tii­vul”. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud nime­ka Peter­bu­ri kunst­ni­ku Vera Pav­lo­va vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud illust­rat­sioo­ni­de näi­tus “Ing­li­tii­vul”. Väl­ja­pan­dud akva­rel­li­del, neid on kol­me­küm­ne ümber, koh­ta­me ing­leid ja mui­nas­ju­tu­li­si maas­tik­ke ning vär­vi­kaid pil­te õukon­na­elust. Raa­ma­tu­kok­ku tuli näi­tus tänu Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kuns­ti­eks­per­di Vii­ve Noore […]