Raa­ma­tu­näi­tu­sel väl­jas raa­ma­tud, mida luge­da pime­da­tel sügis- ja tal­ve­õh­tu­tel. Samas kui endal soov kus­ki­le mat­ka­ta või rei­si­da saab väi­ke­se idee, kuhu min­na või mida külas­ta­da. (Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 3. sep­temb­rist 12. oktoobrini)