Näi­tus Tar­tu har­ras­tus­kunst­ni­ke stuu­dios val­mi­nud kal­lig­raa­fia töö­dest ja raa­ma­tu­test, mis tut­vus­ta­vad ees­ti kir­ja­kuns­ti. (üle­val Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 15.10.–18.11.2012)