14. märt­sil Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus ema­kee­le­päe­va tähis­ta­mi­ne koos Jäne­da Koo­li õpi­las­te­ga los­si eri­ne­va­tes “kee­le­pesa­des”. Tege­vu­si jät­kub nel­ja­le rüh­ma­le, kes loe­vad, mõis­ta­ta­vad ja lahen­da­vad eri­ne­vaid keeleülesandeid.