Sõprusraamatukogu(d)

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu

Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (Soo­me)
Akaan kau­pun­gin­kir­jas­to Toijala

Akaa linn moo­dusta­ti 2007. aas­tal, mil ühi­ne­sid Toi­ja­la linn ja Viiala vald. 2011. a lii­tus nen­de­ga veel Külmakoski.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu

Akaa piir­kon­da tee­nin­da­vad kolm raa­ma­tu­ko­gu: pea­raa­ma­tu­ko­gu ehk Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (endi­ne Toi­ja­la lin­na­raa­ma­tu­ko­gu) ning haru­raa­ma­tu­ko­gud Viialas ja Kül­ma­kos­kis. Raa­ma­tu­fond ula­tub 140 000 teavikuni.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu sõp­rus­si­de­med Toi­ja­la raa­ma­tu­ko­gu­ga ula­tu­vad juba aas­ta­s­se 1998. Vas­tas­tik­ku on käi­dud koo­li­tus­rei­si­del ning vahe­ta­tud näituseid.

http://www.akaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu

Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (Soo­me)
Akaan kau­pun­gin­kir­jas­to Toijala

Akaa linn moo­dusta­ti 2007. aas­tal, mil ühi­ne­sid Toi­ja­la linn ja Viiala vald. 2011. a lii­tus nen­de­ga veel Külmakoski.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu

Akaa piir­kon­da tee­nin­da­vad kolm raa­ma­tu­ko­gu: pea­raa­ma­tu­ko­gu ehk Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (endi­ne Toi­ja­la lin­na­raa­ma­tu­ko­gu) ning haru­raa­ma­tu­ko­gud Viialas ja Kül­ma­kos­kis. Raa­ma­tu­fond ula­tub 140 000 teavikuni.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu sõp­rus­si­de­med Toi­ja­la raa­ma­tu­ko­gu­ga ula­tu­vad juba aas­ta­s­se 1998. Vas­tas­tik­ku on käi­dud koo­li­tus­rei­si­del ning vahe­ta­tud näituseid.

http://www.akaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/