Müügil raamatukogus

Tapa raamatukogust on võimalik osta:

 • Har­ri Allan­di raa­mat “140 aas­tat Tapa raud­tee­jaa­ma sõnas ja pil­dis” — 14 €
 • Har­ri Allan­di raa­mat “Tapal paik­ne­nud soo­mus­ron­gi­rü­ge­ment sõnas ja pil­dis 1923–1940” — 15 €
 • Jüri Frei­man­ni raa­mat “Tõs­te­sport Järva­maal läbi aega­de” — 5 €
 • Kai­ri Kroo­ni raa­mat “Pühen­dan sul sõnad” — 10 €
 • Kal­ju Soo­me­ri raa­mat “Tapa I Kesk­koo­li 41. lend 1952–1963” — 10 €
 • Katri Leht­sa­lu raa­mat “Papa päran­dus” — 10 €
 • Laua­mäng “Tun­ne Tapa val­da” — 11 €
 • Loo­ne Astu­la luu­le­ko­gu “Tun­de­mõt­ted” — 10 €
 • Raa­mat “Hüvas­ti, kuue­küm­nen­dad”, autor Evi Tihe­mets — 20 €
 • Raa­mat “Spor­di­elu Tapa Güm­naa­siu­mis” — 2 €
 • Raa­mat “Tapa Güm­naa­sium — meie kool­meist­rid” — 5 €
 • Raa­mat “Tapa Güm­naa­sium 1919–2009” — 9 €
 • Raa­mat “Tapa vald muis­te ja nüüd” — 15 €
 • Raa­mat “Tapa vald vana­del ja uutel foto­del” — 18 €
 • Tapa lin­na orkest­ri CD “Vär­vid” — 6,50 €
 • Tapa val­la ja lin­na post­kaart — 0,35 €

Jäneda raamatukogust on võimalik osta:

 • Har­ri Allan­di raa­mat “140 aas­tat Tapa raud­tee­jaa­ma sõnas ja pil­dis” — 14 €
 • Har­ri Allan­di raa­mat “Tapal paik­ne­nud soo­mus­ron­gi­rü­ge­ment sõnas ja pil­dis 1923–1940” — 15 €
 • Jäne­da 660 post­kaart — 0,50 €
 • Kai­ri Kroo­ni raa­mat “Pühen­dan sul sõnad” — 10 €
 • Laua­mäng “Tun­ne Tapa val­da” — 11 €
 • Raa­mat “Tapa vald muis­te ja nüüd” — 15 €
 • Raa­mat “Tapa vald vana­del ja uutel foto­del” — 18 €
 • Tapa val­la post­kaart — 0,35 €

Lehtse raamatukogust on võimalik osta:

 • Laua­mäng “Tun­ne Tapa val­da” — 11 €
 • Raa­mat “Tapa vald vana­del ja uutel foto­del” — 18 €

Tamsalu raamatukogust on võimalik osta:

 • Raa­mat “Tapa vald muis­te ja nüüd” — 15 €