Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kut­sub kõi­ki huvili­si 31. augus­til kell 12.00 Leht­se kul­tuu­ri­ma­jja Jüri Frei­man­ni raa­ma­tu “LEHTSE — üle­vaa­de Leht­se aja­loost” esit­luse­le. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kut­sub kõi­ki huvili­si 31. augus­til kell 12.00 Leht­se kul­tuu­ri­ma­jja Jüri Frei­man­ni raa­ma­tu “LEHTSE — üle­vaa­de Leht­se aja­loost” esitlusele.