12. veebruarist 5. märt­si­ni Jäne­da par­gi pin­ki­del näi­tus “Par­gi­luu­le”. Tal­vi­ses par­gis jalu­ta­des ja mil­jo­ni­vaa­det nau­ti­des lisa­vad mee­le­olu pin­ki­de sel­ja­tu­ge­de­le pai­gu­ta­tud tahv­li­ke­sed Ees­ti auto­ri­te loo­dus­luu­le­ga. 7 pin­ki ja 7 luu­le­tust ning kui veab, siis ka kar­ged lume­kris­tal­lid ja päi­ke­se­pais­te. Ka sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. sünnipäeva.