Jutuvestmisfestival “Ööbikuööd”

Jutuvestmisfestival "Ööbikuööd"

20. mail 2023. a kell 16.00 Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses “Kui­das jõu­dis nõu­ko­gu­de aeg Moele”.

Saksi Raamatukogu 1918-2023

Jutusünd­mus Moe pii­ri­tu­se­te­ha­se aja­loost ja kol­hoo­si­de loo­mi­sest.
Sel­le vii­ma­se üri­tu­se­ga lõpe­tab 105-aas­ta­ne Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu oma töö.

Ootan kõi­ki Moe Muu­seum-Külas­tus­kes­ku­ses­se suu­relt ekraa­nilt vanu foto­sid vaa­ta­ma ja Moe olus­ti­kust ning elust lugusid kuu­la­ma-rää­ki­ma.
Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Sir­je Võsa.