Õpime koos — 12.10.2022

12.10.22 õpitund "Õpime koos"

Õnneks on vaja õppi­da!
12. oktoob­ril toi­mu­vast üle­rii­gi­li­sest õpi­tun­nist võta­vad osa ka Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad.
Igas ini­me­ses on pei­dus kunst­nik. Liht­salt tuleb see oskus endas üles lei­da. Üri­ta­me ennast avas­ta­da kuns­ti­õpe­ta­ja Liina Kal­di juhen­da­misel, tee­me kat­set plaa­di­trü­ki­ga.
Kas meist nüüd just kunst­nik­ke saab, kuid loov ja lõbus on see tege­vus kindlasti!