[:et]Kogude pärlid. Looga raamatud[:]

"Kogude pärlid" - suur kostüümiraamat

[:et]26. märt­sist 29. april­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kogu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud”.

"Kogude pärlid" - eakad raamatud

Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime “Kogu­de pär­lid” ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.
Meie raa­ma­tu­ko­gu “pär­li­teks” on raa­ma­tud, mil­lel on jutus­ta­da ka oma lugu.
Tul­ge näitusele![:]