Looduslikud pühapaigad

Fotonäitus "Looduslikud pühapaigad"

6. det­semb­rist 2021. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Loo­dus­li­kud püha­pai­gad”.

Foto­näi­tus “Uura­li rah­vas­te loo­dus­li­kud püha­pai­gad” on Fen­no-Ugria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tut­vus­tab Uura­li rah­vas­te loo­dus­lik­ke püha­pai­ku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.