[:et]Tapa Põllu Kodu elanike loodusfotode näitus[:]

[:et]

Tapa Põllu Kodu elanike loodusfotode näituse plakatPilt Tapa Põllu Kodu elanike loodusfotode näituselt1.–28. veeb­ru­ra­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Tapa Põl­lu Kodu ela­ni­ke loo­dus­fo­to­de näi­tus.

Tapa Põl­lu Kodu eri­va­ja­dus­te­ga ini­mesd käi­sid kaa­me­ra­ga loo­duses ja nen­de foto­näi­tus kajas­tab­ki kõi­ke seda, mida nad seal nägid.

[:]