[:et]Uhke põhjamaine[:]

[:et]

Näitus "Uhke põhjamaine"
Näi­tus “Uhke põhjamaine”

9. novemb­rist 14. det­semb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Uhke põh­ja­mai­ne”.

Põh­jamaa­de kir­jan­dus­nä­da­la­le pühen­da­tud näi­tu­sel on root­si, soo­me ja nor­ra auto­ri­te loo­min­gut. Põh­jamaa­de kir­jan­dus­nä­dal on sünd­mus, mil­le jook­sul Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gud ja Põh­ja­la Ühing kor­ral­da­vad Põh­ja- ja Bal­ti­maa­de raa­ma­tu­ko­gu­des, koo­li­des ja selt­si­ma­ja­des näi­tusi, ette­lu­ge­mi­si, raa­ma­tu­tut­vus­tusi ja debatte.

[:]