[:et]Ene Mihkelson — kirjanik mitme näoga[:]

[:et]

Näitus "Ene Mihkelson - kirjanik mitme näoga"
Näi­tus “Ene Mih­kel­son — kir­ja­nik mit­me näoga”

1. oktoob­rist 16. novem­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Ene Mih­kel­son — kir­ja­nik mit­me näo­ga”.

Kui­gi Ene Mih­kel­son oli luu­le­ta­ja­na debü­tee­ri­nud juba 1967. aas­tal, tun­ti teda aas­ta­id kui kir­jan­dus­krii­ti­kut. Mih­kel­so­ni vii­mas­te küm­nen­di­te loo­min­gut on aga saat­nud mit­med rah­vus­va­he­li­sed auhin­nad ja tun­nus­tused. Tema romaan “Ahas­vee­ru­se uni” tun­nista­ti taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti pari­maks romaaniks.

[:]