[:et]„Risti soldati mõistatus. Sagadi paruni mõrvalood“[:]

[:et]

Kohtumine Ain Kütiga Tapa Vallaraamatukogus
Koh­tu­mi­ne Ain Küti­ga Tapa Vallaraamatukogus

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus (I kor­ru­se luge­mis­saa­lis) 24. oktoob­ril algu­se­ga 18.00 on arut­luse all „Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus. Saga­di paruni mõr­va­lood“. Kri­mi­naal­ro­maa­ni saa­mis­lu­gu ja taga­maid avab autor Ain Kütt.

Kri­mi­naal­loo tege­vus viib luge­ja 1828. aas­ta­s­se ja mit­mes­se mõi­sa, mis jäid prae­gu­se Lahe­maa rah­vus­par­gi maa­de­le. On alust arva­ta, et aja­loo­la­se taus­ta­ga autor teab nii mõn­da­gi kri­mi­naal­se­test juh­tu­mi­test Ees­ti mõi­sa­tes ja see fakt lubab loo­ta, et Saga­di paru­nil tuleb ka edas­pi­di uuri­ja tööd teha. Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tu­se lahen­das ta väga edukalt!

Koh­tu­me Tapa raa­ma­tu­ko­gus 24. oktoob­ril 2019. a kell 18.00!
Tule kindlasti!

[:]