[:et]Minu laulupidu[:]

[:et]

Näitus "Minu laulupidu"
Näi­tus “Minu laulupidu”

7. juu­nist 9. augus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Minu lau­lu­pi­du”.

150 aas­tat kest­nud lau­lu­peotra­dit­sioon ei näi­ta hää­bu­mise mär­ke. Iga­v­ese jõu alli­kas ei tohi­gi kuiva­da! See on kat­ke­ma­tu side, mis ühendab inim­põl­vi. Mõel­gem sel­le pea­le kui süt­tib lau­lu­peo­tu­li. Mõel­gem sel­le pea­le kui vaa­ta­me albu­mist vanu pil­te, kus must­val­ge­tel üles­võ­te­tel on ammus­te aega­de lau­lu­koo­rid, mõnel juba vär­vi­li­sel pil­dil aga tut­tav puhkpilliorkester.
Näi­tu­sel on foto­sid, lau­lu­peo­lis­te mõt­teid ja mee­nu­tusi. Eri­ti tore­dad on las­te­aia Pisi­põnn Päi­ke­se­kii­re rüh­ma las­te joo­nis­tused ja mõt­ted laulupeost.

[:]