[:et]Kummardus[:]

[:et]

Viire Valdma isikunäitus "Kummardus"23. veebruarist 29. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vii­re Vald­ma isi­ku­näi­tus. Tapa Güm­naa­siu­mi vilist­la­ne Vii­re Vald­ma on Ees­ti Draa­ma­teat­ri näit­le­jan­na, kel on juba lap­se­põl­vest pea­le oma sala­ho­bid. Üks neist on luu­le­ta­mi­ne. 2010. aas­tal ilmus luu­le­ko­gu “Lib­li­ka jäl­jed lumel”. Tei­ne hobi on joo­nis­ta­mi­ne. Sel­le har­ras­tuse tule­mus on nüüd päris esi­m­ese isi­ku­näi­tu­se­na Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus kõi­gi­le nähtav.

[:]