[:et]Andruse välgumihklid[:]

[:et]

Näitus "Andruse välgumihklid"22. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “And­ru­se väl­gu­mihk­lid”.

Näi­tu­sel saab näha üle kol­me­sa­ja eri­ne­va kuju ja suu­ru­se­ga väl­gu­mihk­lit And­rus Eerit­sa üle 2000 ese­me suu­ru­sest väl­gu­mihk­li­te (tšäk­si­de, tule­ma­si­na­te) kogust.

[:]