[:et]Kirju kirjutav vikerkaar[:]

[:et]

Näitus "Kirju kirjutav vikerkaar"16. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kir­ju kir­ju­tav viker­kaar”.

Näi­tus Jäne­da ela­ni­ku Olev Oja pas­ta­pliiat­si­te kogust. Staa­ži­ka kaug­sõi­du­au­to­ju­hi­na hak­kas Olev fir­ma­lo­go­de­ga pas­ta­pliiat­seid kogu­ma 2011. aas­tal. Pik­ka­del sõi­tu­del eri­ne­va­te­le asu­tus­te­le kau­pa viies anti tal­le sealt aeg-ajalt ikka mõni kir­ja­pulk kaa­sa. Prae­gu­seks on neid kogu­ne­nud üle 1300, neist näi­tu­sel umbes pooled.

[:]