[:et]Tapa linna vaated[:]

[:et]

1. oktoob­rist 9. novemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tapa lin­na vaa­ted”.

Nele Ing­lis­ti foto­näi­tus tut­vus­tab prae­gu­se ja aja­loo­li­se Tapa ehitisi.

[:]