[:et]100 peenart[:]

[:et]

Fotonäitus "100 peenart"6. novemb­rist 28. det­semb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “100 pee­nart”.

“Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vana­sõ­na. Kas prae­gusajal on asu­la­ela­ni­ke aiamaad mine­vi­ku jää­nuk või täna­päe­va unelm? Püü­des het­ke taba­da on sel­le näi­tu­se foto­de­le sal­ves­ta­tud Jäne­da kes­ku­se ela­ni­ke peen­ramaa­de ilu ja võlu. Näi­tus haa­kub ka Euroo­pa Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta ja Ees­ti Vaba­rii­gi juu­be­li­aas­ta idee­de­ga. Ava­mi­ne koos fotograa­fi­de ja pee­nar­de pere­nais­te­ga 6. novemb­ril kell 13.00.

[:]