[:et]Hundijutud[:]

[:et]28. maist 28. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Hun­di­ju­tud”.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab sel keva­del meie rah­vus­loo­maks vali­tud hun­ti. Hun­di nime on pee­tud tabuks, mis­tõt­tu vana­rah­vas on hun­ti mit­me­ti nime­ta­nud: kriim­silm, võsa­vil­lem, hal­li­va­ti­mees, Püha Jüri kut­si­kas jne. Hun­di nimi ongi ees­ti­keel­de lae­na­tud sak­sa kee­lest; oma nime­tus oli susi (nagu soo­me kee­les­ki). Hun­ti­del on suur osa folk­loo­ris: loo­ma­mui­nas­jut­tu­des, muis­ten­di­tes ja legen­di­des. Hari­li­kult kuju­ta­tak­se mui­nas­jut­tu­des hun­ti ahne ja ruma­la­na, kuid on ka päris arm­said ja häid hun­te lugudes.[:]