[:et]Raamatuesitlus — “Tommi”[:]

[:et]

Raamatuesitlus - "Tommi"19. märt­sil kell 15.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus.

Anne Gra­ve on Jäne­da Koo­li õpe­ta­ja, kel­lel ilmus äsja esi­me­ne raa­mat. “Tom­mi” jutus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos ema­ga Tal­lin­nas, kuid näda­la­va­he­tu­sed vee­dab maal. Tom­mi on vaik­ne poiss, kes juurd­leb sel­lis­te küsi­mus­te üle: Miks ei ole temal isa? Kui­das lei­da endale sõp­ru? Kui­das saa­da endale päris koer?

Autor tut­vus­tab oma raa­ma­tut ning vas­tab küsi­mus­te­le ja jagab ka autogram­me. Koha­peal on või­ma­lus raa­ma­tu­id osta. Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

[:]