[:et]Elutöö — loometöö[:]

[:et]

Luule Nurga, taustal näitus "Elutöö - loometöö"Näitus "Elutöö - loometöö" 1.–18. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Elu­töö — loo­me­töö”.

Näi­tu­sel on Jäne­dal tegut­se­va MTÜ Loo­me­töö ja Luu­le Nur­ga käsi­töö — rah­va­rõivad man­ne­kee­ni­del ning mahu­kas uuri­mus­töö Amb­la kihel­kon­na vana aja riie­tusest. Lisaks illust­ree­rivad näi­tust tei­sed esin­dus­li­kud rah­va­rõi­vaal­bu­mid ja ‑raa­ma­tud. Näi­tu­se lisa asub los­si kori­do­ri sein­tel, kus foto­pan­noo­del on näha tei­sigi MTÜ Loo­me­töö kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad. Luu­le Nur­ga päl­vis ka Tapa val­la Aas­ta Tegi­ja tun­nus­tuse 2017. a kate­goo­rias Elutöö.

[:]