[:et]Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist[:]

[:et]

Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. veebruaril kell 14.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Kin­gi­tus Ees­ti­le: 100 tun­di ette­lu­ge­mist”.

ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gu­de sekt­sioo­ni üles­kut­sel kin­gi­tak­se EV-le sün­ni­päe­vaks 100 tun­di ette­lu­ge­mist. Iga ette­lu­ge­mi­ne jääd­vus­ta­tak­se foto­le, mil­le juur­de lisa­tak­se, kes luges, kelle­le, mida luges ja kui kaua. Fotod pos­ti­ta­tak­se Face­boo­ki lehe­le sel­leks loo­dud  üri­tu­se alla. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus­se tuleb ette luge­ma luu­le­ta­ja Vero­ni­ka Kivi­sil­la. Kõik on ooda­tud kin­gi­tu­sest osa saama!

 [:]