[:et]Tuntumad impressionismi esindajad[:]

[:et]

Näitus "Tuntumad impressionismi esindajad" Näitus "Tuntumad impressionismi esindajad"21. sep­temb­rist 15. novemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tun­tu­mad imp­res­sio­nis­mi esin­da­jad”.

Näi­tus tut­vus­tab 20.sajandi algu­se maa­il­ma tun­tu­maid impressioniste.

[:]