[:et]Kohtumine Juhani Püttsepaga[:]

[:et]Kohtumine J. Püttsepaga3. april­lil kell 11.10 Leht­se koo­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Juha­ni Pütt­se­pa­ga.[:]